Nhằm mục đích đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm/dịch vụ với chất lượng phù hợp, đúng theo yêu cầu khách hàng, quy trình tư vấn, thương thảo, quản lý đơn hàng như sau:

Bước 1:

- Khách hàng có thể yêu cầu thông tin sản phẩm, năng lực cung cấp, thời hạn giao hàng, giá và phương thức thanh toán,... bằng văn bản hoặc thông qua việc liên hệ bằng điện thoại.

Bước 2: Công ty sẽ:

- Xem xét các yêu cầu của khách hàng với chính sách giá & thanh toán, chính sách công nợ, năng lực sản xuất sản phẩm và thời gian giao hàng.

- Liên hệ với khách hàng để đề nghị bổ sung thêm thông tin cần thiết cho việc xem xét. Có thể liên hệ xưởng sản xuất để có thông tin về năng lực sản xuất.

- Trường hợp khách hàng mới hoặc yêu cầu sản phẩm mới tiến hành lập báo giá.

- Trường hợp khách hàng lặp lại/sản phẩm cũ: báo giá theo chính sách giá cho khách hàng.

Bước 3: Khách hàng:

- Căn cứ thông tin phản hồi từ công ty, xem xét khả năng đặt hàng/ hợp đồng.

- Nếu khách hàng đồng ý: tiến hành lập đơn đặt hàng/hợp đồng

- Xác nhận chất liệu, maquette, màu sắc in (nếu có). Trong một số trường hợp yêu cầu tính chính xác của màng, khách hàng sẽ duyệt tại xưởng sản xuất 

Bước 4: Công ty sẽ:

- Kiểm tra thông tin đặt hàng. Xuống lệnh sản xuất theo yêu cầu của khách hàng

- Kiểm tra ngày giao hàng, theo dõi tiến độ giao hàng

- Vận chuyển hàng hóa đến nơi của khách hàng

- Hỗ trợ khách hàng trong việc xuống hàng và chuyển hàng hóa vào nơi quy định

- Yêu cầu cầu khách hàng xác nhận số lượng, chủng loại và ký vào phiếu xuất kho

 

Thong ke
HOTLINE : 0922.83.83.83