THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY THẾ GIỚI: CÁC NHÀ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG THÔNG BÁO TĂNG GIÁ TỪ THÁNG 3/2021

Ngày đăng: 20/03/2021

Các nhà sản xuất và cung ứng bột giấy Canada đã có thông báo tăng giá bột giấy tại thị trường Trung Quốc và Bắc Mỹ trong tháng 3/2021.