Thị trường sản phẩm giấy ước tính đạt 310,25 tỷ USD vào năm 2027

Ngày đăng: 22/03/2021

Thị trường sản phẩm giấy ước tính đạt 310,25 tỷ USD vào năm 2027

Ngày 22 tháng 03 năm 2021

Quy mô thị trường sản phẩm giấy được định giá là 310,25 tỷ USD vào năm 2028 và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ 1,50% trong giai đoạn dự báo từ năm 2021 đến năm 2028. Báo cáo Nghiên cứu thị trường của Data Bridge về thị trường sản phẩm giấy sẽ cung cấp phân tích và hiểu biết sâu sắc về các yếu tố khác nhau đồng thời cung cấp các tác động của chúng đến tăng trưởng của thị trường.

Thị trường sản phẩm giấy được dự đoán sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng vượt bậc trong giai đoạn dự báo do nhu cầu về bao bì giấy ngày càng tăng nhanh trong các ngành hàng tiêu dùng nhanh, dược phẩm và khách sạn. Ngoài ra, nhận thức ngày càng cao về tác động bất lợi của việc sử dụng bao bì nhựa đang thúc đẩy phạm vi ứng dụng các sản phẩm giấy và đang đóng vai trò là yếu tố quyết định chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo 2021-2028. Các yếu tố chính giải thích cho sự tăng Thị trường sản phẩm giấy là ngành khách sạn và du lịch đang gia tăng, đô thị hóa nhanh chóng, ngày càng ưa thích thực phẩm ăn liền và yêu cầu bao bì chất lượng tốt hơn, việc sử dụng giấy lụa ngày càng tăng trong các phòng vệ sinh và khu vực ăn uống liên quan đến vấn đề vệ sinh ngày càng tăng của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, số lượng lắp đặt thiết bị mới ngày càng tăng của các nhà sản xuất chính cũng như mức sống và nhận thức về sức khỏe tốt hơn đang đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính cho thị trường sản phẩm giấy. Dân số đô thị tăng nhanh cùng với lĩnh vực sản xuất ngày càng tăng cũng đang giúp thị trường phát triển.

Mặt khác, lý do khiến các sản phẩm giấy trở thành nguyên liệu phổ biến như vậy là do nhận thức ngày càng cao về các vấn đề môi trường như phân hủy sinh học, sự nóng lên toàn cầu và các vấn đề sức khỏe do vật liệu bao bì nhựa tạo ra đang hỗ trợ rất nhiều cho sự phát triển của thị trường sản phẩm giấy. Hơn nữa, các bên tham gia thị trường khác nhau đang đầu tư vào việc nghiên cứu và phát triển để sản xuất các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm gia dụng, cùng với sự gia tăng nhanh chóng trong nhận thức của khách hàng trong bối cảnh vệ sinh và lây lan các bệnh truyền nhiễm sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển cho thị trường sản phẩm giấy.

Một trong những trở ngại lớn đối với sự tăng trưởng của thị trường sản phẩm giấy là sự biến động của giá nguyên liệu thô và sự suy thoái kinh tế ở các quốc gia khác nhau do sự bùng phát COVID-19, trong khi sở thích thay đổi đối với việc tiêu thụ thực phẩm tại cơ sở do bận rộn lịch trình sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo từ năm 2021 đến năm 2028.

Châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu thị trường sản phẩm giấy do quá trình công nghiệp hóa đang phát triển, mức thu nhập khả dụng tăng ở các nước mới nổi như Ấn Độ và Hàn Quốc trong khu vực cụ thể này.

Nguồn:  https://www.openpr.com

Thong ke
HOTLINE : 0922.83.83.83